Λέβητας Συμπύκνωσης σε Πολυκατοικία

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Ο λέβητας της κεντρικής θέρμανσης είναι ο υποδοχέας και εναλλάκτης της φλόγας του καυστήρα. στην ουσία μεταφέρει το ποσό θερμότητας της καύσης προς το νερό που κυκλοφορεί στην εγκατάσταση μέσω των θερμαντικών σωμάτων καλοριφέρ.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η αντικατάσταση του είτε λόγω μειωμένης απόδοσης λόγω παλαιότητας είτε λόγω βλάβης, διαρροών κτλ.

Ενας ακόμη λόγος για την αντικατάσταση του είναι και ο ασύμβατος σχεδιασμός του για καύση φυσικού αερίου,
Ολοι οι παραπάνω λόγοι συνεπάγονται υψηλή κατανάλωση καυσίμου και χαμηλή θερμαντική απόδοση.

 

Οι Λέβητες συμπύκνωσης

Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία. Το πλεονέκτημά τους σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες είναι η δυνατότητά τους να εκμεταλλεύονται μέρος της θερμότητας των καυσαερίων και να την προσδίδουν στο σύστημα.

Έχουν αυξημένο βαθμό απόδοσης σε σχέση με τους συμβατικούς λέβητες έως και 16%, ενώ στις περιπτώσεις όπου έχουμε αντικατάσταση παλαιού λέβητα με νέο συμπύκνωσης η διαφορά απόδοσης μπορεί να υπερβεί κατά πολύ αυτό το ποσοστό.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα παλαιωμένο σύστημα λέβητα – καυστήρα έχει μειωμένη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σε κάποιες περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης σε πολυκατοικίες – εάν ο γνώμονας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας – επιβάλλεται η αντικατάσταση του παλιού συμβατικού λέβητα, με νέο λέβητα συμπύκνωσης.  

you're currently offline