ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται από το Ν. 4122/2013 και είναι απαραίτητο όχι μόνο στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή ενοικίασης ενός ακινήτου αλλά είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί αποτυπώσει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου αλλά και την ενεργειακή του κατάταξη.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα φυσικού αερίου, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οφείλουν να επανελέγχονται ως προς τη στεγανότητα κάθε τέσσερα χρόνια, με παράλληλη έκδοση ”πιστοποιητικού επανελέγχου”.